Vyjádření Středohoří sobě k nelegálně prováděným archeologickým vykopávkám