Naše občanské sdružení již vydalo několik drobných publikací, které Vám přináší mnoho známého a hlavně neznámého z Českého středohoří.

VODOPÁDY NA ÚSTECKU Jen málokde se nalézá tolik vodopádů jako v okolí města Ústí nad Labem. Ústecko je tím zcela unikátní a směle konkuruje i našim horským "vodopádovým" oblastem, jakými jsou Krkonoše nebo Jeseníky. Město Ústí nad Labem se tak právem může pyšnit přízviskem "město vodopádů". Některé z nich jsou známé více, jiné méně. Mnohé jsou dokonce skryty v naprostém zapomnění. Petra Kudělová, Jiří Šedivý a Václav Hrdonka Vás po nich provedou. Tato brožura vyšla ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem v roce 2008, a jelikož je nyní beznadějně rozebrána, můžete si ji zde stáhnout ve formátu PDF.

PAMÁTNÉ STROMY NA ÚSTECKU I – Tento malý průvodce z pera Martina Vykouka a Viktora Kellera Vás seznámí se stromy, které se z nějakého důvodu vymykají z průměru a staly se tak předmětem zvláštní pozornosti a ochrany. První díl "Památných stromů na Ústecku" je zaměřen na území levobřežní části města Ústí nad Labem a dále správní obvody obcí a měst: Dolní Zálezly, Řehlovice, Habrovany, Stebno, Trmice, Chabařovice, Chlumec a Přestanov. Tato brožura vyšla ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem v roce 2009 a dosud je zdarma k dostání mj. v ústeckém info-centru na Mírovém náměstí a na akcích našeho občanského sdružení.

ČERMNÁ kostel svatého Mikuláše – Tato rozsahem drobná, ale obsahem rozsáhlá publikace z pera historika Víta Honyse Vás seznámí s podivuhodnou historií a současností kostela sv. Mikuláše v Čermné u Libouchce (německy Leukersdorf). Dozvíte se z ní rovněž, proč se Čermná jmenuje Čermná (prozradíme, že podle pramene železité vody u chalupy pod kostelem - ve staré češtině znamenalo "čermná" "červená. Brožura byla vydána ve spolupráci s o. s. Chvojensko u příležitosti slavnostního znovuotevření kostela po opravě střechy a fasády v roce 2009 a v současnosti je bohužel beznadějně rozebrána (publikace, ne střecha).

VODA ŽIVÁ aneb Studánkové putování do Sinutce, Lahovic a Libčevsi – U příležitosti tradičního Svatomarkovského procesí, konaného léta Páně 2010, jsme vydali duchovně-turistického průvodce po zázračných studánkách sv. Víta a sv. Jakuba v okolí Libčevsi. Tento svérázný a pozoruhodný průvodce (obsahující i spoustu zajímavých tipů) z pera Víta Honyse a Jana Kvapila je k dostání ve vlacích Švestkové dráhy (Lovosice – Most), v dobrých knihkupectvích (např. ústecké „Pod věží“ nebo „Beran“) a přirozeně na našich akcích! Bude-li vám jej někdo nabízet za více než 30 Kč, tak je vydřiduch! Skvělý námět na celodenní výlet!

PROCHÁZKA za kostelní historií v Arnultovicích a Lučním Chvojně – U příležitosti kulturně-duchovního happeningu Krajina plná andělů v Arnultovicích v roce 2010 jsme v rámci Iniciativy pro naše kostelíky OSTROV vydali i turistického průvodce či brožuru. S historií (existujícího) kostela Všech svatých v Arnultovicích a (neexistujících) dvou kaplí sv. Antonína Paduánského v Lučním Chvojně Vás seznámí Vít Honys a Jan Kvapil. Brožura je k dostání v ústeckém info-centru na Mírovém náměstí, v dobrých knihkupectvích (např. ústecké „Pod věží“) a přirozeně na našich akcích! Za 20 Kč (cena levnějšího chleba) je brožura vaše! Skvělý námět na půldenní výlet do méně známé části ústeckého okolí.

VZHŮRU NA DOLA aneb Malý průvodce do historie zaniklé osady Doly u Podsedic – Na místě, kde stávala česká osada Doly u Podsedic, dnes rostou vysoké stromy, bují kopřivy a tulí se svízel. Měla totiž tu smůlu, že padla za oběť nacistickému běsnění za druhé světové války. Helena Patráková Vás seznámí s pohnutými dějinami tohoto místa. Do podoby turistického průvodce se spoustou tipů a zajímavou trasou z Podsedic do Třebívlic sestavil Jan Kvapil. Brožura vyšla ve spolupráci se Švestkovou dráhou v roce 2010 a za 20 Kč je k dostání ve vlacích Švestkové dráhy (Lovosice – Most) a na akcích našeho občanského sdružení.

home