Občanské sdružení Středohoří sobě vzniklo v roce 2005. Stanovy sdružení zde.


Cíle sdružení:
a) přiblížení a popularizace Českého středohoří široké veřejnosti
b) poznání, dokumentace a ochrana kulturních a přírodních hodnot Českého středohoří
c) organizace přednášek, výstav a obdobných propagačních, kulturních a společenských akcí v souhlasu s posláním sdružení
d) zatraktivnění Českého středohoří v oblasti turistického ruchu
e) přispět k vybudování pocitu sounáležitosti místních obyvatel k Českém středohoří
f) podpora místních producentů a výrobců
g) obnova ztracené kulturní a hospodářské identity regionu

Činnost sdružení se v současné době soustřeďuje především na pořádání exkurzí, ale i dalších kulturních, společenských a propagačních akcí.

Smyslem exkurzí je poznávání přírodních a kulturních hodnot krajiny Českého středohoří, nejedná se o pouhé výlety; každá exkurze má svůj program a je vedena průvodcem - odborníkem v dané oblasti.

Znáte-li někoho, kdo by mohl být průvodcem při nějaké zajímavé exkurzi, uvítáme Vaše tipy.

Přehled realizovaných akcí najdete zde.
 

home