OSTROVNÍ AKADEMIE 2010/2011

je cyklus osmi atraktivních přednášek špičkových českých odborníků, které se uskuteční v osmi venkovských kostelících na tzv. "ostrově" v oblasti mezi městy Ústí nad Labem, Děčín a saskou hranicí. Vedle ojedinělé příležitosti navštívit a prohlédnout si některé jinak uzavřené památky si tak budete moci vyslechnout řadu mimořádně zajímavých přednášek od renomovaných vědců. Kulturní a intelektuální zážitek bude vygradován krátkým hudebním vystoupením. Bližší informace o dalších plánovaných i uskutečněných akcích Iniciativy pro naše kostelíky OSTROV naleznete zde.

Téma přednášek: Místa kultu(r)

V rámci Iniciativy pro naše kostelíky OSTROV a s milou podporou Římskokatolické církve a Komunitní nadace Euroregionu Labe organizuje o. s. Středohoří sobě

        

Mediální partneři:

     

Před každou přednáškou proběhne krátké hudební vystoupení – zajišťuje dr. Václav Krahulík.

Přednášky se konají většinou v úterý a vstup je volný.

Program ke stažení ve formátu PDF

Info: velinskych@volny.cz | tel.: 721 737 271

Pro bližší popis jednotlivých přednášek (nebo zprávu z přednášky v případě již uskutečněné) si klikněte na jejich název.

Podzim – zimní semestr 

29. září 2010, 17:30

kostel sv. Tří králů, Libouchec

Staroegyptské chrámy a mystéria

Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.

egyptolog, specialista na archeologii, historii a paleografii Egypta doby stavitelů pyramid

5. října 2010, 16:30

kostel sv. Petra a Pavla, Žežice

Vyděděnci až za hrob

Pohřby lidí na okraji společnosti ve středověku a raném novověku

Mgr. Pavlína Mašková

specialistka na odraz christianizace v archeologických pramenech, středověké pohřební rituály a právní archeologii z Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy

26. října 2010, 16:00

kostel sv. Martina, Lipová

Duchovní svět a kosmologie amazonských indiánů

Mgr. Ludmila Škrabáková

antropoložka a cestovatelka, zabývající se etnobotanikou, uměním a obecně tradicemi obyvatel amazonského deštného pralesa, doktorandka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a zakladatelka občanského sdružení Amazonica

2. listopadu 2010, 17:00

kostel sv. Mikuláše, Čermná

Mrtví a živí ve starém Egyptě

Mgr. Jiří Janák, Th.D.

religionista, teolog a egyptolog z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy, specialista na staroegyptské náboženství, pojetí posmrtné existence a interpretaci náboženských a magických textů

Jaro – letní semestr

29. března 2011, 17:30

mimořádně zámek, Jílové

Mayské pyramidy, kult jeskyní a hor

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.

mayistka a religionistka, specializující se na předkolumbovskou kulturu mezoamerické oblasti, především na staré Maye a jejich náboženství

18. dubna 2011, 16:30 (mimořádně v pondělí) – kvůli hospitalizaci přednášejícího se NEKONÁ!

kostel sv. Anny, Tisá

Tvářnost poutních míst

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt

kunsthistorik, přední odborník na křesťanské a zvláště středověké umění, ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

10. května 2011, 15:30

kostel sv. Prokopa, Javory

Neolitické rondely – pravěká hřiště nebo místa kultu?

Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.

archeolog z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, specialista na mladší dobu kamennou, zejména na období kultury s vypíchanou keramikou; účastní se výzkumů nejen u nás, ale také v Turecku

24. května 2011, 16:15

kostel Všech Svatých, Arnultovice

Pražský hrad a Mikulčice – místa kultu a místa paměti

Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.

archeoložka Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, specialistka na pozdně antickou a raně středověkou sakrální architekturu

home