OSTROVNÍ AKADEMIE

středa 29. září 2010, 17:30

kostel sv. Tří králů, Libouchec

Staroegyptské chrámy a mystéria

Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.

egyptolog, specialista na archeologii, historii a paleografii Egypta doby stavitelů pyramid

Staroegyptské chrámy se dnes mnohým návštěvníkům jeví jako sice malebná, ale zároveň nepřehledná směsice pylonů, nádvoří, sloupových síní, obelisků, soch a kaplí ve více či méně dochovaném stavu. Odborníci vědí, že chrám byl ve starém Egyptě především místem konání mnoha složitých obřadů, působištěm kněží a dějištěm velkých náboženských svátků a slavností. Významné chrámy měly ve starém Egyptě i rozsáhlé hospodářské zázemí s vlastní administrativou a největší z nich byly i významnými mocenskými centry zasahujícími do politického života země. Povídání o stavebním vývoji chrámů, jejich historii, náboženském a také archeologickém kontextu se prolínají na stránkách nedávno vydané knihy našeho předního egyptologa Miroslava Vernera Chrám světa – Svatyně, kulty a mysteria starého Egypta. Na stejné téma přijede povídat i do Libouchce. Plakátek ke stažení zde.

O historii kostela povídá dr. Honys v pořadu Severočeský atlas Českého rozhlasu Sever

Zpráva:
Ve středu 29. září v podvečer proběhla v kostele sv. Tří králů v Libouchci první přednáška Ostrovní akademie, kterou pro Iniciativu pro naše kostelíky OSTROV pořádá občanské sdružení Středohoří sobě. Díky vstřícnosti Komunitní nadace Euroregionu Labe a římskokatolické církvi si do zmíněného kostela našlo cestu rovných padesát pět zájemců z řad veřejnosti, aby si vyslechli přednášku slavného českého egyptologa prof. Miroslava Vernera na téma egyptských kultů a mystérií. Na „ostrovní“ vlnu přítomné naladily tóny flétny a elektronických varhan v podání dr. Václava Krahulíka z ústecké pedagogické fakulty a studenta téhož institutu Lukáše Trnečky. Zvláště působivá „ptačí“ skladba dala na chvíli zapomenout, že zima je již přede dveřmi … vlastně za dveřmi, přímo vprostřed kostela. Možná i z tohoto důvodu prof. Verner zahájil svoji přednášku v Heliopolis, centru uctívání egyptského boha slunce Ra. Další hřejivé (až vyprahlé) fotografie účastníky Ostrovní akademie seznámily s kultovními památkami v Memfisu, Karnaku i jinde. Působivé povídání bylo opět symbolicky ukončeno v Luxoru, kde byly tamní chrámové komplexy stylizovány jako pevnosti ti ostrovy uprostřed vln – jak příznačné pro naši Iniciativu OSTROV! Na závěr se prof. Verner na památku podepisoval účastníkům přednášky do „indexů“.

  
Václav Krahulík a Lukáš Trnečka s ptačí muzikou           I zadní lavice byly slušně zaplněné

  
Auditorium v kostele sv. Tří křálů                                            Přednášející (prof. Verner) a obsluha (Jiřina Bischoffiová)


  
Prof. Verner za mikrofonem        Malý náhled do egyptologické kuchyně

 

home