OSTROVNÍ AKADEMIE

úterý 5. října 2010, 16:30

kostel sv. Petra a Pavla, Žežice

Vyděděnci až za hrob

Pohřby lidí na okraji společnosti ve středověku a raném novověku

Mgr. Pavlína Mašková

specialistka na odraz christianizace v archeologických pramenech, středověké pohřební rituály a právní archeologii z Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy

Čest a „dobrá pověst“ měly pro člověka raného novověku velmi vysokou hodnotu a byly podmínkou pro dobré vztahy s ostatními lidmi i pro sociální postavení každého jednotlivce v rámci jeho společenství. Není proto divu, že si každý snažil svou čest chránit a ztráta dobré pověsti nebo její poškození vedly často k sociální izolaci. Toto nebezpečí hrozilo mnohým – chudým, cizincům, nemanželským dětem, ale úplnou ztrátou cti bývali potrestáni zvláště zločinci a sebevrazi. Vyloučení zločinců dávala raně novověká společnost najevo velmi okázale a to i po jejich smrti, neboť společně se sebevrahy ztráceli právo na pietní a křesťanský pohřeb. Stále přibývající výsledky právní archeologie přinášejí svědectví o nedůstojném zacházení s těly popravených trestanců a sebevrahů. O jejich zahrabávání přímo u šibenic, na mrchovištích mezi uhynulými zvířaty či na jiných nepietních místech vypovídají archeologické výzkumy popravišť z období 15. – 18. století a shodují se v tom se zprávami z písemných pramenů. Hlouběji do minulosti však takových dokladů citelně ubývá a také přístup společnosti k těmto vyděděncům se zdá méně jednoznačný. Jednou z mnoha otázek, se kterými se potýká středověká archeologie, je tak interpretace tzv. zvláštních nebo atypických pohřbů na středověkých nekropolích. Plakátek ke stažení zde.

O historii kostela povídá dr. Honys v pořadu Severočeský atlas Českého rozhlasu Sever

Zpráva:
V úterý 5. října se uskutečnila druhá přednáška z cyklu Ostrovní akademie. Přesně 35 posluchačů, kteří si našli cestu do žežického kostelíka rozhodně nelitovalo. O přiléhavou předzvěst se postaral Václav Krahulík, který na přednesl klavírní sonátu "Po přečtení Danta" Ference Liszta na přiléhavé letální téma. Přednáška Pavlíny Maškové, která se bravurně vypořádala s nefunkční zvukotechnikou, přítomné seznámila s jedním z nejatraktivnějších témat současné archeologie a historiografie. Po přednášce následovala celá řada dotazů z publika při současném popíjení horkého čaje z várnice, kterou obstarala Jiřina Bischoffiová ze spřáteleného občanského sdružení Chvojensko. Fotografie laskavě poskytl Robert Novotný. A propos – dva návštěvníci dorazili až z dalekých jižních Čech!

     
Mgr. Pavlína Mašková                                                                                                        Václav Krahulík s Lisztem

  
Do posledního místečka zaplněné auditorium

  
Ještě jeden pohled                                                                 A ještě jeden zkoumavý pohled moderátora F. Velinského
 

home