OSTROVNÍ AKADEMIE

úterý 2. listopadu 2010, 17:00

kostel sv. Mikuláše, Čermná

Mrtví a živí ve starém Egyptě

Mgr. Jiří Janák, Th.D.

religionista, teolog a egyptolog z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy, specialista na staroegyptské náboženství, pojetí posmrtné existence a interpretaci náboženských a magických textů

Starověcí Egypťané „milovali život a nenáviděli smrt“, proto usilovali o její překonání a věřili v možnost nového života. Podle egyptských představ pozbyl člověk úmrtím nejen života, ale i vlády nad svým tělem, orgány, smysly, a bylo mu odepřeno dýchat a přijímat potravu. Zesnulý se v okamžiku smrti odebral do podsvětí, kde musel prokázat, že je schopen a hoden vstupu mezi blažené zesnulé. Pokud člověk úspěšně překonal nástrahy podsvětí, byl shledán spravedlivým a připraveným, a byly mu navráceny orgány, smysly i život. Pak teprve mohl (podobně jako slunce za úsvitu) projít východním obzorem do blaženého života v zásvětí, kde již nebyl mrtvým, ale živým achem (blaženým a mocným zesnulým). Mezi živými a mrtvými však existovala stálá a pevná vazba, neboť zemřelí (ať už blažení či zatracení) dál ovlivňovali dění na tomto světě, a navíc byli závislí na zádušním kultu vykonávaném jejich potomky či kněžími. Plakátek zde.

O historii kostela povídá dr. Honys v pořadu Severočeský atlas Českého rozhlasu Sever

Zpráva:

Mírné dušičkové oteplení předznamenalo téma přednášky dr. Janáka (Mrtví a živí ve starém Egyptě). I přes slabší dopravní spojení opět dorazilo "tvrdé" i "měkké" jádro, tj. jak pravidelní účastníci Ostrovní akademie, tak řada nováčků v celkovém počtu 31. Po bravurních bachovských, vivaldiovských a eyckských variacích v podání Václava Krahulíka a flétnisty Lukáše Trnečky dostal slovo hlavní řečník večera dr. Jiří Janák, který nás stejně bravurně provedl staroegypstkou ornitologií. Na hieroglyfických ztvárněních ibise skalního (Ach) a čápa sedlatého (Ba) byly demonstrovány netušené souvislosti, nejen rázu egyptologického, ale i teologického, ornitologického, či dokonce klimatologického! Spokojenost a zaujetí přítomných doložila i nekončící řada dotazů, která musela být pro postupující chlad násilně přeťata (zvláště když dnes výjimečně chyběla várnice s horkým čajem). Zvláštní dík patří manželům Kocábkovým za laskavé zpřístupnění a osvětlení kostela.

     
Parkoviště pod kostelem                                  Ostrovní akademie opět po čase otevřela dveře kostela sv. Mikuláše v Čermné

     
Lukáš Trnečka a Václav Krahulík                     Pohled ze zákulisí                                               Fred Velinský uvádí ...

     
... dr. Jiří Janák přednáší                                    a ukazuje                                                             Účastníci napjatě sledují

     
I zde sledují                                                           prezentaci                                                             v čarovném interiéru čermenského kostela

     
Interiér bez lidí                                                                      BAch (i toho jsme dnes slyšeli)                                  dr. Jiří Janák

     
Vycházející slunce                                                     Zapadající hvězda                                                      Prázdný svícen

home